Orange Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Orange -- 0700 -- +44700
Orange -- 0736 -- +44736
Orange -- 0743 -- +44743
Orange -- 0745 -- +44745
Orange -- 0782 -- +44782
Orange -- 0799 -- +44799