FreedomPop Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

FreedomPop -- 0709 -- +44709
FreedomPop -- 0756 -- +44756
FreedomPop -- 0770 -- +44770
FreedomPop -- 0797 -- +44797