Talk mobile Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Talk mobile -- 0704 -- +44704
Talk mobile -- 0712 -- +44712
Talk mobile -- 0713 -- +44713
Talk mobile -- 0716 -- +44716
Talk mobile -- 0717 -- +44717
Talk mobile -- 0728 -- +44728
Talk mobile -- 0749 -- +44749
Talk mobile -- 0751 -- +44751
Talk mobile -- 0762 -- +44762
Talk mobile -- 0779 -- +44779